Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Thông báo cổ đông
Điều lệ Công ty
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 2
Số lượt truy cập : 247553
 
Quan hệ cổ đông
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phần thưởng và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm
Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 - Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông 2 Hà Nội

THÔNG BÁO HUỶ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Thông báo về việc hủy đăng ký Công ty Đại chúng

Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP CT Giao Thông 2 Hà Nội
Thông báo cân đối quyết toán năm 2013
Thông báo nghị quyết phiên họp 1 HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
Thông báo chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2013
Thông báo hội đồng cổ đông thường niên 2014-2019
Thư mời họp đại hội cổ đông 2014 - 2019
Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Trang : [1]  2  3  4  >  >>

Nội dung khác
Thông báo đại hội cổ đông 4/2014 (12/ 04/ 2014)
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 (22/ 06/ 2013)
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (24/ 04/ 2013)
Thông báo - Quyết định tạm ứng tiền tổ chức đợt 1 năm 2013 (11/ 04/ 2013)
Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (11/ 04/ 2013)
Thông báo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 (03/ 07/ 2012)
Quyết định v/v thanh toán tiền cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Cty CP Công trình Giao thông 2 HN (02/ 07/ 2012)
Thông báo v/v ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2012 (31/ 05/ 2012)
Thuyết minh báo cáo tài chính (31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (29/ 05/ 2012)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Xem tiếp >>
[ Đầu trang ]