Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 2
Số lượt truy cập : 247551
 
Đơn vị thành viên

   1. Chi nhánh Công ty CP CTGT 2 Hà Nội - Xí nghiệp Cầu đường  số 21
       Điện  thoại:   ( 04) 36884955
       Địa  chỉ :  Km8,  Xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì  - Hà Nội    
   2. Chi nhánh Công ty CP CTGT 2 Hà Nội - Xí nghiệp  Cầu đường số 22
       Điện thoại:   ( 04) 38391071
       Địa chỉ: Km17, đường 70 – Xã Tây Mỗ- Huyện Từ Liêm – Hà Nội
   3. Chi nhánh Công ty CP CTGT 2 Hà Nội - Xí nghiệp  Cầu đường  số 23
       Điện thoại:   ( 04) 35580394
       Địa chỉ: Số 125 - đường Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
   4. Chi nhánh Công ty CP CTGT 2 Hà Nội - Xí nghiệp Thi công cơ giới
       Điện thoại:  ( 04) 38586489
       Địa chỉ: Số 125 - đường Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
   5. Chi nhánh Công ty CP CTGT 2 Hà Nội - Xí nghiệp XDGT- Đô thị
       Điện thoại: ( 04) 38587842
       Địa chỉ: Số 125 - đường Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
   6. Chi nhánh Công ty CP CTGT 2 Hà Nội - Xí nghiệp XD  và QLHTGT
       Điện thoại:  (04) 35579039
       Địa chỉ: Số 125 - đường Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
   7. Chi nhánh Công ty CP CTGT 2 Hà Nội - Xí nghiệp Sửa chữa xe máy, Cơ khí  và Dịch vụ
       Điện thoại:  (04) 35579039
       Địa chỉ: Số 125 - đường Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân – Hà Nội
   8. Xí nghiệp xây dựng và quản lý Hạ tầng giao thông Mê Linh
       Điện thoại: 04 60277026
       Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Đại Thịnh, H. Mê Linh, Tp. Hà Nội
   9. Xí nghiệp quản lý Cầu, hầm
       Điện thoại: 04 35690484
       Địa chỉ: Số 125 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

 


[ Đầu trang ]