Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Thông báo cổ đông
Điều lệ Công ty
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 1
Số lượt truy cập : 133972
 
Quan hệ cổ đông
Thông báo đại hội cổ đông 4/2014
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012
Thông báo đại hội cổ đông thường niên năm 2013
Thông báo - Quyết định tạm ứng tiền tổ chức đợt 1 năm 2013
Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thông báo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo của đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần CTGT 2 Hà Nội về Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần CTGT 2 Hà Nội

Quyết định v/v thanh toán tiền cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Cty CP Công trình Giao thông 2 HN

Quyết định v/v thanh toán tiền cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Cty CP Công trình Giao thông 2 HN

Thông báo v/v ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2012

Thông báo v/v ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần CTGT 2 Hà Nội

Thuyết minh báo cáo tài chính (31/12/2011)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (31/12/2011)
Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thông báo: Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh(31/12/2011)

Trang : <<  <  1  [2]  3  4  >  >>

Nội dung khác
Bảng cân đối kế toán (31/12/2011) (29/ 05/ 2012)
Thông báo ngày 28/12/2011 (04/ 01/ 2012)
Thông báo ngày 21/06/2011 (01/ 07/ 2011)
Thông báo ngày 31/05/2011 (02/ 06/ 2011)
Thông báo ngày 07/05/2011 (02/ 06/ 2011)
Báo cáo của Ban Giám Đốc (05/ 05/ 2011)
Báo cáo Kiểm toán Độc lập (05/ 05/ 2011)
Bảng cân đối Kế toán (05/ 05/ 2011)
Báo cáo kết quả Hoạt động Kinh doanh (05/ 05/ 2011)
Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ (05/ 05/ 2011)
Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính ( Trang 1) (05/ 05/ 2011)
Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính ( Trang 2 ) (05/ 05/ 2011)
Xem tiếp >>
[ Đầu trang ]