Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Thông báo cổ đông
Điều lệ Công ty
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 3
Số lượt truy cập : 148524
 

Thư mời họp đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 - Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông 2 Hà Nội

  [ Gửi cho bạn ]   [ Bản in ]
Nội dung mới hơn
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (05/ 05/ 2016)
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường Năm 2016 (09/ 01/ 2016)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phần thưởng và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm (09/ 01/ 2016)
Nội dung khác
THÔNG BÁO HUỶ ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (04/ 01/ 2016)
Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP CT Giao Thông 2 Hà Nội (08/ 12/ 2015)
Thông báo chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2013 (04/ 06/ 2014)
Thông báo hội đồng cổ đông thường niên 2014-2019 (04/ 06/ 2014)
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 (22/ 06/ 2013)
Xem tiếp >>
[ Đầu trang ]