Sản phẩm và Dịch vụ
Quan hệ cổ đông
Đảng - Đoàn thể
Sơ đồ tổ chức
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Tuyển dụng
Công trình tiêu biểu
Thi công đường qua SVĐ Quốc Gia
Thi công đường Phạm Hùng
Các tiện ích

Giá vàng

Tỷ giá

Số người trực tuyến : 1
Số lượt truy cập : 247573
 
Liên hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 HÀ NỘI
Địa chỉ: 125 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04 3 8587584 | Fax: 04 3 854 4345


Công ty: 
Họ và tên: 
Địa chỉ : 
Điện thoại : 
Fax: 
E-mail: 
Nội dung :